Németországban jogászok akadályozzák a gyermekházasságok betiltását 
Németországban a migránsválság következtében drasztikusan megemelkedett a házasságban élő kiskorúak száma. Tavaly nyáron 1475 gyermeket regisztráltak házasként, közülük 481 tizenhat éven aluli volt. Természetesen ezek a számok tájékoztató jelleggel sem bírnak, a valóság nagyságrendekkel magasabb lehet. 


A gyermekházasságot tiltó törvényt még nem fogadta el a Bundestag. Jogi szakmai fórumok és szervezetek ezidáig próbálták ezt megakadályozni. Mégpedig azzal az indokkal, hogy tartanak a házasságok megsemmisülésének lehetséges következményeitől. 
A kormánykoalíció által benyújtott törvényjavaslat értelmében tiltásra kerülne a kiskorúakkal kötött házasság, ám egyes sajtójelentések szerint több jogi kamara illette azt éles kritikával. A Német Közjegyzői Kamara a törvénytervezetet alkotmányellenesnek tartja, ahogy az a Süddeutsche Zeitung mai számában megjelent cikkben szerepel, amely a Kamara állásfoglalására hivatkozik. 
Különösen problémás lehet a kormány arra irányuló törekvése, amelynek értelmében a külföldön jogszerűen megkötött házasságokat semmisnek tekintenék, amennyiben az egyik fél 16 évnél fiatalabb. 
A német családjogi bírói testület is kritikával illette a javaslatot, amely szerinte “jelentős aggályokat” vet fel. “Emberi jogokat terveznek megsérteni, hogy a családjogot politikai célok szolgálatába állítsák”, mondta Eva Becker, a Németországi Ügyvédi Kamara családjogi munkaközösségének elnöke.
Amennyiben egy házasságot semmisként ítélnek meg, az abból született gyermekek törvénytelennek minősülnek. Ennek következtében elvesztenék minden, eltartásra és örökösödésre vonatkozó jogos igényüket, amíg az apaságot nem bizonyítják. 
Két héttel ezelőtt zárult le a hónapok óta tartó vita a CDU/CSU és az SPD között, amelynek következtében az egyezség megszületett. Eszerint a jövőben valamennyi házasságot, amelyben az egyik fél a 16. életévét nem töltötte be, semmisnek kell tekinteni. A szabályozás a külföldön megkötött házasságokra is vonatkozik. A bizottsági meghallgatások után a törvényt a Bundestagnak meg kell szavaznia.
Welt nyomán-amieuropank.com